Research2019-10-16T14:29:53+00:00

Research

Hier vind je een overzicht van recent wetenschappelijk en praktijkonderzoek door onze partners naar de robots van Borroo. Heb je zelf onderzoek gedaan of ben je onderzoek tegengekomen dat het delen waard is? Laat het ons weten.

Dit rapport beschrijft het praktijkonderzoek door Stichting Kind en Ziekenhuis. Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim veertig jaar kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Kind & Ziekenhuis, de Vodafone Foundation en No Isolation voeren samen het bondgenoten project uit. Dit project is opgezet om de AV1 robot gratis voor een bepaalde periode beschikbaar te stellen aan (langdurig) zieke kinderen. Dankzij de AV1 robot kunnen kinderen met een langdurige ziekte hun klasgenoten zien, horen en met hen praten alsof ze zelf op school aanwezig zijn.

Uit de theorie blijkt dat sociaal contact met leeftijdsgenoten een fundamenteel onderdeel is van het sociaal welbevinden (J, Wertz, A. Ambler, A. Danese et al., 2016). Ook vermindert dit contact een gevoel van eenzaamheid en geeft het kinderen het gevoel erbij te horen.

Het doel van dit onderzoek is antwoord te gegeven op de onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft de AV1 robot op het sociaal welbevinden van lichamelijk zieke kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die moeite hebben om naar te school te gaan?”

Klik hier voor de digitale versie van het boekje.

Samenwerkingsnetwerk Garage2020 Rotterdam richt zich met project opvoedrobot Luna op de vraag hoe een robot kwetsbare ouders kan ondersteunen en waar pedagogische winst te behalen valt. Rotterdamse kinderen hebben vergeleken met kinderen elders in Nederland vaker te maken met onveiligheid in het gezin en maken bij de geboorte een slechtere start, waardoor zij meer kans op problemen hebben (Gemeente Rotterdam, 2015). Een goede hechting tussen ouder en kind blijkt een beschermende factor voor het opgroeien onder ongunstige omstandigheden en verkleint de kans op kindermishandeling (Gezondheidsraad, 2018). De sensitiviteit van de ouder speelt daarin een belangrijke rol. Ook zijn invloeden in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind bepalend voor het verdere leven, waardoor in deze periode winst te behalen valt (Roseboom, 2018). Ouders met een verstandelijke beperking hebben vaak problemen met opvoeden en hebben een grotere kans op problemen in de hechting, waardoor de band tussen hen altijd onderdeel van de begeleiding moet zijn (Douma et al., 2017). Dit afstudeeronderzoek van Mila Dobbelstein  focust zich daarom op factoren die de sensitiviteit vergroten van licht verstandelijk beperkte ouders met kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar.

Klik hier voor de digitale versie van het boekje.

Nieuwe Maatjes.

Op het gebied van sociale robots in de zorg voor kinderen wordt op dit moment veel onderzoek gedaan, zowel in Nederland als in andere landen. In dit boekje beschrijven we de visies en ervaringen van mensen die hierbij betrokken zijn – vanuit de zorg, de technologie of als onderzoeker. Via hun observaties, hun ideeën, hun verwachtingen en ervaringen krijgen we een beeld van de stand van zaken, maar ook van reacties van kinderen zelf en hun ouders.

Dit boekje is bedoeld voor mensen die met dit onderzoek te maken (kunnen) krijgen in hun werk bij zorginstellingen, als ouders, onderzoekers, ontwerpers – kortom, voor iedereen die geïnteresseerd is en zich een beeld wil vormen van wat er wel en niet mogelijk is, wat de effecten kunnen zijn en waarover we ons zorgen zouden kunnen maken.

Klik hier voor de digitale versie van het boekje.

Sociale robots in de zorg.

Dit boekje verschijnt aan het eind van een lang, maar bijzonder boeiend onderzoeksproject, waar veel mensen aan hebben bijgedragen. In mei 2013 startte het SIA RAAK Pro project ‘Sociale robots in de zorg; van experiment tot zorgpraktijk’ van Zuyd Hogeschool in samenwerking met Windesheim Hogeschool, Adelante Zorggroep (kinderrevalidatie in Houthem en Ulingshof te Venlo), Heliomare, University of Siena, University of Hertfordshire, Proteion en Sevagram.

Dit project heeft geleid tot waardevolle kennis over de toepassing van sociale robots in de zorg. Daarnaast heeft het project bijgedragen aan de promotietrajecten van drie onderzoekers namelijk Roger Bemelmans, Claire Huijnen en Renée van den Heuvel. Het promotieonderzoek van Roger werd in 2015 afgerond; zowel Claire als Renée zullen hun promotietraject in 2018 afronden. Ook is in het project een mooie samenwerking tussen consortiumpartners voortgekomen. Daarvan is dit gezamenlijke boekje van Zuyd Hogeschool en Hogeschool Windesheim een uitstekend voorbeeld. We hopen dat de resultaten van dit project jullie inspireren en wensen jullie veel leesplezier.

Klik hier voor de digitale versie van het boekje.

Zorgrobotica 2017.

In 2015 hebben studenten van de TU/e onderzoek gedaan naar de stand van zorgrobotica. In 2017 is dit onderzoek herhaald. Wat zijn de ontwikkelingen in zorgrobotica in de tussenliggende periode geweest?

Belangrijkste conclusies.

De belofte van zorgrobotica om een oplossing te bieden voor het personeelstekort in de zorg, wordt nog niet geheel waargemaakt. Redenen hiervoor zijn dat de techniek soms nog niet zo ver is dat de robot aan de verwachtingen voldoet, de kennis van zorgpersoneel over de mogelijkheden beperkt is en dat het door tijdgebrek moeilijk is om te investeren in het leren omgaan met zorgrobots. Positieve ontwikkelingen die we zien zijn de opkomst van simpele robotica-achtige toepassingen, zij zijn goedkoop en makkelijk om te gebruiken en spelen in op een grote behoefte met name bij ouderen die langer thuis wonen. Vanwege de kleinere investering bieden zij een goede manier voor de zorg om kennis te maken met robotica. Dit kan vervolgens leiden tot een bredere inzet van zorgrobotica in de toekomst. Verdere productontwikkelingen aan de bestaande robots: robots worden steeds beter. Enthousiaste ervaringen in de ouderenzorg met name bij dementerenden. De toepassing in de (ouderen)zorg in Nederland is de afgelopen twee jaar gestaag gestegen, maar een spectaculaire stijging van het gebruik is tot nu toe nog uitgebleven.

Klik hier voor het volledige rapport.